Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Kto mi môže pomôcť?

Príprava patentovej prihlášky a vedenie konania o udelení patentu ÚPV SR je záležitosťou vyžadujúcou znalosť patentového práva, praxe a postupov úradu, ako aj znalosť vedeckých alebo technických poznatkov zahrnutých v konkrétnom vynáleze.

Využitie služby patentového zástupcu nie je nevyhnutné, ale šetrí váš čas a je predpoklad, že prihláška bude vypracovaná s požadovanou kvalitou, čo uľahčí priebeh konania. Napriek tomu, že patent môže byť udelený aj prihlasovateľom, ktorí nie sú dostatočne kvalifikovaní v oblasti priemyselno-právnej ochrany, môže sa stať, že získaný patent primerane neochráni konkrétny vynález.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, odporúčame využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom zastupovať patentovým zástupcom (zoznam zástupcov) alebo advokátom. Konanie o prihláške vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca vynálezu, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.

Zoznam patentových zástupcov / zahraničných patentových zástupcov.

Pokračovať späť - na podstránku Podanie patentovej prihlášky - ako na to?