Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Žiadosť o medzinárodný zápis

Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému

Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (DOCX, 70,3 kB)