Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Elektronická obnova medzinárodných zápisov

  1. Na internetových stránkach Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO / OMPI), na adrese:
    https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/ je od 3. apríla 2006 k dispozícii elektronické prostredie umožňujúce priame (online) obnovenie medzinárodných zápisov ("e-renewal").
  2. Systém "e-renewal" je jednoduchý a účinný spôsob obnovovania medzinárodných zápisov už 6 mesiacov pred dátumom, ku ktorému je platba za obnovu nevyhnutná (dátumom splatnosti). Užívateľovi stačí zadať číslo obnovovaného medzinárodného zápisu a na displeji sa zobrazí meno majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky, prípadne aj meno zástupcu a zoznam zmluvných strán, pre ktoré možno medzinárodný zápis obnoviť. Po vyznačení zmluvných strán, v ktorých je požadovaná obnova medzinárodného zápisu sa automaticky zobrazí výška poplatku, ktorý treba zaplatiť.
  3. Platbu možno vykonať kreditnou kartou alebo prostredníctvom bežného účtu otvoreného vo WIPO/OMPI. Platenie kreditnou kartou je možné iba tri mesiace pred dátumom splatnosti.
  4. Treba poznamenať, že systém "e-renewal" sa nedá použiť v tých prípadoch, keď sa obmedzoval zoznam tovarov a služieb alebo sa medzinárodný zápis inak menil, pretože počet tried pre vyznačené zmluvné strany nemôže byť určený automaticky. Ak nastane takáto situácia, užívateľ bude o nej informovaný na displeji.
  5. Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky je možné naďalej podávať aj v papierovej forme.