Preskočiť na obsah

Kontakt na odbor zabezpečujúci poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
referát zvláštnych úloh 
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Telefón: 048 4300 246 (v pracovných dňoch počas úradných hodín)
E-mail: email Vytlačiť obsah aktuálnej stránky