Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Formuláre

Prostredníctvom elektronických objednávok si môžete objednať služby a produkty úradu. Pri vypĺňaní formulárov prosíme uviesť všetky údaje, ktoré sú potrebné na úspešné a čo najrýchlejšie vybavenie vašej požiadavky. V jednotlivých formulároch nie je nutnosť vyplnenia všetkých položiek.


Niektoré služby úradu sú spoplatnené podľa Cenníka služieb Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (PDF, 162,5 kB) v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenník je prístupný na internetovej stránke úradu, v študovni úradu alebo Vám môže byť poslaný na požiadanie.