Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Návšteva firmy - Registračný formulárOverenie dôveryhodnosti – vypočítajte: @
Overenie dôveryhodnosti – vypočítajte
Organizácia
Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
Oblasť pôsobnosti:
Priemyselné práva
**Majiteľ priemyselných práv:
Patenty:
Ochranné známky:
Úžitkové vzory:
Dizajny:
Kontakt
Kontaktná osoba:
Funkcia:
Telefónne číslo:
Email:
***Oboznámenie sa s ochranou osobných údajov:

* Zaškrtnutím políčka čestne vyhlasujete, že spĺňate dané podmienky a uvedené informácie sú pravdivé.
** Pre potreby návštevy firmy nemusíte byť majiteľom priemyselných práv. Ak však uvediete, ktoré priemyselné práva vlastníte, vieme sa lepšie pripraviť. Do políčok uveďte číslo alebo opis patentu, ochrannej známky, úžitkového vzoru, alebo dizajnu).
*** Vyplnením políčka o oboznámení sa s ochranou osobných údajov kontaktná osoba potvrdzuje, že sa oboznámila so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na nasledujúcom odkaze:

https://www.indprop.gov.sk/o-urade/materialy-suvisiace-s-cinnostou-uradu/ochrana-osobnych-udajov.