Online objednávka archívnych čísiel časopisu Duševné vlastníctvo

Adresa pre doručenie
Meno*:
Priezvisko*:
Názov organizácie:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Email*:
Fakturačná adresa
Meno:
Priezvisko:
Názov organizácie:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Ďalšie údaje
IČO**:
DIČ**:
IČ DPH**:
Telefón*:
Bankové spojenie
Číslo účtu**:
Banka**:
Objednávka časopisu Duševné vlastníctvo
Objednávam(-e) si nasledovné čísla/ročníky časopisu Duševné vlastníctvo v tlačenej verzii:
Tlačenú verziu zasielať:
Objednávam(-e) si nasledovné čísla/ročníky časopisu Duševné vlastníctvo v elektronickej verzii:
Overenie pravosti obsahu

* - povinné položky
** - položky je potrebné vyplniť v prípade, že sa jedná o organizáciu, fyzickú alebo právnickú osobu (podnikateľa)