Online objednávka tlačenej verzie časopisu Duševné vlastníctvo

Tlačené periodikum je predplatiteľom distribuované poštou, cena jedného čísla je 4,50 €, ročné predplatné je 9 € plus poštovné. Odberateľom sa účtuje poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Adresa pre doručenie
Meno*:
Priezvisko*:
Názov organizácie:
Ulica*:
Mesto*:
PSČ*:
Email*:
Fakturačná adresa
Meno:
Priezvisko:
Názov organizácie:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Bankové spojenie
Číslo účtu**:
Banka**:
Objednávka časopisu Duševné vlastníctvo
Objednávam(-e) si časopis Duševné vlastníctvo - predplatné na rok 2023 (2 čísla):
Objednávam(-e) si časopis Duševné vlastníctvo – samostatné čislo/a:
Tlačenú verziu zasielať:
Mám záujem zároveň odoberať elektronickú podobu časopisu – BEZPLATNE:
Ďalšie údaje
IČO**:
DIČ**:
IČ DPH**:
Telefón*:
Overenie pravosti obsahu

* - povinné položky
** - položky je potrebné vyplniť v prípade, že sa jedná o organizáciu, fyzickú alebo právnickú osobu (podnikateľa)