Preskočiť na obsah
Titulná strana » Produkty úradu » Vestník ÚPV SR

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Vychádza mesačne a obsahuje informácie o:

 • patentoch
 • európskych patentoch s určením pre SR
 • dodatkových ochranných osvedčeniach
 • úžitkových vzoroch
 • dizajnoch
 • ochranných známkach
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
 • topografiách polovodičových výrobkov
 • a úradné oznamy
  usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.

Od čísla 1/2016 úrad sprístupňuje oficiálnu verziu Vestníka ÚPV SR bezplatne len v online verzii na svojom webovom sídle. Oficiálnou verziou vestníka vydávaného v rokoch 1993 až 2007 je tlačená forma a v rokoch 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF. Vestníky vydané v papierovej forme a na CD ROM nosiči sú dostupné v študovni úradu. Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony.
Odporúčaný prehliadač PDF dokumentov je Acrobat Reader verzie 7 a vyššej.

Ročník 2020

Číslo vestníkaDátum vydaniaVestník ÚPV SR
1/2020 7.1.2020 PDF (10 MB)
2/2020 4.2.2020 PDF (13 MB)
3/2020 3.3.2020 PDF (12 MB)
4/2020 2.4.2020 PDF (11 MB)
5/2020 4.5.2020 PDF (12 MB)
6/2020 2.6.2020 PDF (8 MB)
7/2020 1.7.2020 PDF (14 MB)
8/2020 3.8.2020 PDF (11 MB)
9/2020 3.9.2020 PDF (8,5 MB)
10/2020 2.10.2020 PDF (7,5 MB)
11/2020 3.11.2020 PDF (10 MB)
V prípade nekorektného zobrazenia odporúčame PDF súbor pred otvorením najskôr uložiť na disk, a tak zabezpečiť vyššiu kompatibilitu zobrazenia. Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky