Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Produkty úradu » Vestník ÚPV SR

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Vychádza mesačne a obsahuje informácie o:

 • patentoch
 • európskych patentoch s určením pre SR
 • dodatkových ochranných osvedčeniach
 • úžitkových vzoroch
 • dizajnoch
 • ochranných známkach
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
 • topografiách polovodičových výrobkov
 • a úradné oznamy
  usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.

Od čísla 1/2016 úrad sprístupňuje oficiálnu verziu Vestníka ÚPV SR bezplatne len v online verzii na svojom webovom sídle. Oficiálnou verziou vestníka vydávaného v rokoch 1993 až 2007 je tlačená forma a v rokoch 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF. Vestníky vydané v papierovej forme a na CD ROM nosiči sú dostupné v študovni úradu. Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony. Odporúčaný prehliadač PDF dokumentov je Acrobat Reader verzie 7 a vyššej.


Ročník 2018

Číslo vestníkaDátum vydaniaVestník ÚPV SR
1/2018 4.1.2018 PDF (8,4 MB)
2/2018 5.2.2018 PDF (7,4 MB)
3/2018 5.3.2018 PDF (12,9 MB)
4/2018 4.4.2018 PDF (10,1 MB)
5/2018 2.5.2018 PDF (12 MB)
6/2018 1.6.2018 PDF (7,7 MB)
7/2018 2.7.2018 PDF (6,2 MB)
8/2018 2.8.2018 PDF (7 MB)
9/2018 3.9.2018 PDF (7 MB)
10/2018 1.10.2018 PDF (9 MB)
11/2018 5.11.2018 PDF (9 MB)
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky