Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vestník ÚPV SR

Vychádza dvakrát za mesiac a obsahuje informácie o:

 • patentoch,
 • európskych patentoch s určením pre SR,
 • dodatkových ochranných osvedčeniach,
 • úžitkových vzoroch,
 • dizajnoch,
 • ochranných známkach,
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
 • topografiách polovodičových výrobkov a
 • úradné oznamy.

Všetky informácie sú usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17. (PDF, 50,8 kB)


   
  Oficiálne verzie Vestníka ÚPV SR:

  • roky 1993 až 2007 tlačená forma vestníka
  • roky 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF, dostupný na webovom sídle
  • roky 2016 až 2020 bezplatná online verzia
  • od roku 2021 bezplatná online verzia so zmenenou periodicitou vydávania dvakrát za mesiac

  Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony.

  Číslo vestníka Dátum vydania
    1/2024 (PDF, 11,1 MB) 10.01.2024
    2/2024 (PDF, 11,1 MB) 24.01.2024
    3/2024 (PDF, 9,7 MB) 14.02.2024
    4/2024 (PDF, 23,0 MB) 28.02.2024
    5/2024 (PDF, 12,4 MB) 13.03.2024
    6/2024 (PDF, 11,6 MB) 27.03.2024
    7/2024 (PDF, 12,8 MB) 10.04.2024
    8/2024 (PDF, 15,1 MB) 24.04.2024
    9/2024 (PDF, 14,4 MB) 09.05.2024
  10/2024 (PDF, 7,6 MB) 22.05.2024
  11/2024 (PDF, 8,9 MB) 05.06.2024
  12/2024 19.06.2024
  13/2024 10.07.2024
  14/2024 24.07.2024
  15/2024 14.08.2024
  16/2024 28.08.2024
  17/2024 11.09.2024
  18/2024 25.09.2024
  19/2024 09.10.2024
  20/2024 23.10.2024
  21/2024 06.11.2024
  22/2024 20.11.2024
  23/2024 04.12.2024
  24/2024 18.12.2024