Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Centralizovaný register informácií

 • Verejne vlastnené budovy a nájomné kontrakty
 • Oblasť poradných orgánov a splnomocnencov vlády
  ÚPV SR nemá v súčasnosti zástupcov v poradných orgánoch vlády SR ani splnomocnencov vlády SR.
 • Informácie za oblasť databáz a informačných súborov
  Úrad priemyselného vlastníctva udržiava elektronickú podobu nasledovných informačných súborov/databáz/:
  1. vynálezov ako celku
  2. úžitkových vzorov ako celku
  3. ochranných známok ako celku
  4. priemyselných vzorov ako celku