Preskočiť na obsah

Špecifikácie OP/ZO


1. Poľnohospodárske výrobky a potraviny:

Hrušovský lepník (.pdf, 26,2 kB)
Cesta hrušovských obyčají
Hrušov č. 443
991 42 Hrušov
tel.: +421 917 452 602
e-mail: emailová adresa

Klenovecký syrec (CHZO) (.pdf, 138 kB)
Cech bryndziarov, spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa
Nová 135
017 01 Považská Bystrica
tel. +421 42 4325321
fax: +421 42 4326295
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/37

Levický slad (CHZO) (.pdf, 202 kB)
OSIVO a.s.
Kalinčiaková 2391
960 03 Zvolen
tel. . +421 45 5304 119
fax: +421 45 5304 129
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/658

Liptovské droby (.pdf, 164 kB)
Občianske združenie Liptovské droby
Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 944 536 985
e-mail: emailová adresa

Oravský korbáčik (CHZO) (.pdf, 95 kB)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: (421-33) 6400089
fax: (421-33) 6400089
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2011

Zmena špecifikácie výrobku - Paprika Žitava / Žitavská paprika (.pdf, 121 kB)
Paprika Žitava / Žitavská paprika (CHOP)
(.pdf, 157 kB)
"CAPSICUM" - Združenie šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky
Močenok č. 655
951 31 Močenok
tel.: +421 917 666 306
fax: +421 455 320 349
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2014

Skalický trdelník (CHZO) (.pdf, 185 kB)
Skalický trdelník
Nám. slobody č. 10
909 01 Skalica
tel.: (421-34) 664 83 36
fax: (421-34) 664 42 10
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 1485/2007

Slovenská bryndza (CHZO) (.pdf, 241 kB)
Cech bryndziarov
Nová 135
017 01 Považská Bystrica
tel.: (421-42) 4325321
fax: (421-42) 4326295
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008

Slovenská parenica (CHZO) (.pdf, 202 kB)
Cech bryndziarov
Nová 135
017 01 Považská Bystrica
tel: (421-42) 4325321
fax: (421-42) 4326295
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 656/2008

Slovenský oštiepok (CHZO) (.pdf, 216 kB)
Slovenský mliekarenský zväz
Záhradnícka 21, SK-811 07 Bratislava
tel.: (421-2) 554 109 45
fax: (421-2) 554 109 45
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2008

Stupavské zelé (CHOP) (.pdf, 164 kB)
Mástsky potravinový spolok v Stupave
Hviezdoslavova 1792/107 A
900 31 Stupava
tel. +421 903 453338, +421 903 777679
e-mail: emailová adresa, emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/791

Tekovský salámový syr
(CHZO) (.pdf, 168 kB)
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
Júrska cesta č. 2
934 01 Levice
tel.: (421-36) 6377111
Fax: (421-36) 6225801
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 239/2011

Zázrivské vojky (CHZO) (.pdf, 83 kB)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: (421-33) 6400089
Fax: (421-33) 6400089
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 963/2014

Zázrivský korbáčik (CHZO) (.pdf, 92 kB)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: (421-33) 6400089
fax: (421-33) 6400089
e-mail: emailová adresa
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 238/2011

 

2. Vína a liehoviny:

Karpatská perla (CHOP) (.pdf, 1,42 MB)
Ing. Ladislav Šebo
Modranská 151
902 01 Vinosady
tel. +421 905324457
fax: +421 336497007
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Malokarpat/-ská, -ské, -ský (.pdf, 115 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Južnosloven/-ská, -ské, -ský (.pdf, 114 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Zmena špecifikácie výrobku (.pdf, 200 kB)
Dokumenty
Stredosloven/-ská, -ské, -ský
 (.pdf, 207 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia
Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie

Nitrian/-ska, -ske, -sky (.pdf, 193 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Východosloven/-ská, -ské, -ský (.pdf, 110 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Sloven/-ská, -ské, -ský (.pdf, 98 kB)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Skalický rubín (CHOP) (.pdf, 154 kB)
Vínna cesta Záhorie, občianske združenie
Kráľovská 16
909 01 Skalica
tel.: +421 903 726907
fax: +421 34 664 5339
e-mail: emailová adresa
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (2017/C 224/04)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2328

Vinohradnícka oblasť Tokaj (.pdf, 171 kB)
Tokajské združenie
Medzipivničná 202
076 82 Malá Tŕňa
tel. +421 903 608 865
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Spišská borovička (.pdf, 56 kB)
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: (421-52) 7147111, +421 917 213 023
fax: (421-52) 7147217, 7147215
e-mail: emailová adresa
Technická dokumentácia

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky