Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Grantová podpora EÚ pre podnikateľov pokračuje

 

Fond pre podporu malých a stredných podnikov (SME Fund) Úradu európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na rok 2023 bol vyčerpaný 8. decembra s takmer 35 000 žiadosťami z celej EÚ. Takmer 80 % žiadostí pochádzalo od spoločností, ktoré registrujú právo duševného vlastníctva prvýkrát.

 

Grantová podpora malých a stredných podnikov od EUIPO bude pokračovať aj v roku 2024. O granty možno žiadať prostredníctvom webovej stránky EUIPO SME Fund od 22. januára 2024.

 

EUIPO Vám poskytne v roku 2024 možnosť uchádzať sa o nasledovné granty formou poukazov:

 

 

  • Poukaz 2 na ochranné známky a dizajny do výšky 1000 EUR: Pri registrácii ochranných známok a dizajnov môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku národnej, regionálnej alebo ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ.

 

  • Poukaz 3 na patenty do výšky 3 500 EUR: Ak ide o patenty, môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú Vám vypracuje ÚPV SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Rovnako môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Takisto môžete požiadať o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok  na Európskom patentovom úrade (maximálne do výšky 2000 EUR).

 

  • Poukaz 4 na odrody rastlín do výšky 1 500 EUR: Ak ide o odrody rastlín Spoločenstva (EÚ), môžete požiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

 

Pre viac podrobností si nenechajte ujsť informatívny webinár organizovaný EUIPO, predbežne naplánovaný na 6. februára 2024.

 

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 131 alebo emailom na infocentrum@indprop.gov.sk, alebo navštívte webovú stránku Fondu pre malé a stredné podniky (SME Fund).