Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

FAST TRACK – Patenty

V súčasnosti je dĺžka konania o udelení patentu priemerne 3-5 rokov. Za určitých okolností, po splnení nižšie uvedených podmienok, je možné udeliť patent do 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky.

Podmienkami zrýchleného konania sú:

  • podanie žiadosti o vypracovanie rešerše v prioritnej lehote (pri podaní prihlášky)*
  • podané podklady nemôžu mať žiadne zásadné formálne a vecné nedostatky (ak úrad vyzval prihlasovateľa na odstránenie formálnych nedostatkov prihlášky alebo na vyjadrenie sa k zisteniu niektorých vecných nedostatkov, nie je povinný rešerš v prioritnej lehote vykonať)
  • podanie žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky (do 10 mesiacov od podania prihlášky)*
  • podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky (do 10 mesiacov od podania prihlášky)*
  • podmienky patentovateľnosti vynálezu sú na základe vykonaných rešerší splnené

* Žiadosti sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov

Udelenie patentu v skrátenej 24-mesačnej lehote sa osobitne nespoplatňuje.

Prehľad zrýchleného konania FAST TRACK:

Ilustračný obrázok (PNG, 73,0 kB)