Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Rozšírenie ochrany do zahraničia

Ochranná známka má teritoriálny charakter tzn. že slovenská ochranná známka platí iba na území Slovenskej republiky. Ak chcete mať ochrannú známku platnú aj v inej krajine je potrebné prihlásiť označenie v tejto krajine a rozšíriť si tak ochranu do zahraničia.