Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Rozšírenie ochrany do zahraničia

V podponuke Rozšírenie ochrany do zahraničia vložiť nasledovný text

Získanie ochrany dizajnu v zahraničí

Ochrana dizajnom má teritoriálny charakter. To znamená, že ak chcete chrániť svoj dizajn v inej krajine mimo Slovenska, musíte požiadať o zápis dizajnu v tejto krajine.

Ak chcete získať ochranu dizajnom v zahraničí, môžete:

  1. Podať jednotlivé prihlášky v príslušných krajinách; alebo
  2. Podať prihlášku Dizajnu Spoločenstva; alebo
  3. Podať medzinárodnú prihlášku podľa Haagskej dohody o medzinárodnom prihlasovaní priemyselných vzorov a modelov na základe pristúpenia Európskeho spoločenstva k Haagskej dohode (Ženevský akt).

Pre ďalšie informácie pokračovať na podstránke Prihlasovanie do zahraničia