Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Predseda úradu

JUDr. Pavol Gregorčok
Email: pavol.gregorcok@indprop.gov.sk
Tel.: +421/48/43 00 118