Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podpredseda úradu

Fotografia podpredsedu ÚPV SR

JUDr. Marek Samoš
Email: marek.samos@indprop.gov.sk
Tel.: +421/48/43 00 321