Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Generálna tajomníčka služobného úradu

Fotografia GTSÚ

Mgr. Diana Javorčíková
Email: diana.javorcikova@indprop.gov.sk
Tel.: +421/48/43 00 116