Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

3. cyklus implementácie modelu CAF

Prvé stretnutie CAF tímu

 

13.5.2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie CAF tímu v rámci tretieho cyklu implementácie modelu CAF, ku ktorému sa úrad zaviazal začiatkom tohto roka.

 

Na stretnutí si členovia tímu rozdelili jednotlivé kritéria v rámci spracovania samohodnotiacej správy a vytýčili sa úlohy na najbližšie obdobie.

 

Model CAF je nástroj komplexného manažérstva kvality, ktorý pomáha organizáciám verejného sektora zvyšovať ich výkonnosť a kvalitu nimi poskytovaných služieb. Práve za účelom neustáleho zlepšovania, skvalitňovania a zefektívňovania služieb sa úrad rozhodol už tretíkrát zapojiť do jeho implementácie. Predpokladaný termín ukončenia tretieho implementačného cyklu je marec 2025. Pevne veríme, že zmeny a vylepšenia, ktoré implementácia prinesie, budú prínosom pre úrad, jeho zamestnancov ako aj klientov.