Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


NPTT: Duševné vlastníctvo ako predmet úspešnej verejnej diskusie

27. júl 2021

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec poskytol Národnému portálu pre transfer technológií rozhovor vo veci inšpiratívnej verejnej diskusie v podobe konzultácií týkajúcich sa problematiky ochranných známok a úžitkových vzorov, ktorej sa úrad po prvýkrát v histórii zhostil. V...

VYHODNOTENIE VEREJNEJ KONZULTÁCIE O NÁMIETKOVÝCH SYSTÉMOCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A ÚŽITKOVÝCH VZOROV

16. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚPV SR; úrad) zverejnil 25. 5. 2021 na webovej stránke dotazník na zistenie názoru verejnosti vo veciach námietkového konania v rámci procesu registrácie ochranných známok a úžitkových vzorov spolu s analýzou súčasného stavu. Cieľom úradu...

Vestník ÚPV SR č. 13/2021

13. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 13/2021 (.pdf, 8 MB).

E-zine ÚPV SR 25.6.2020 - číslo 4

25. jún 2021

E-zine ÚPV SR 25.6.2021 - číslo 4 (.pdf, 2 MB)

Vestník ÚPV SR č. 12/2021

23. jún 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2021 (.pdf, 9 MB).

Odporúčanie WIPO k vytváraniu zoznamu sekvencií ako prílohy k patentovej prihláške

21. jún 2021

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO, z ang. World Intelectual Property Organisation) oznámila prechod z aktuálne platného štandardu č. 25 na WIPO ST. 26 (WIPO ST.26 -RECOMMENDED STANDARDFOR THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS USING XML) od 1. januára 2022. Ide...

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR"

16. jún 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Riadenie projektu a publicita –...

ÚPV SR zrýchľuje postup zápisu dizajnu do registra

15. jún 2021

Banská Bystrica 15. júna 2021 Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti. Navrhnúť dizajn výrobku v podnikateľskej sfére však znamená vytvoriť funkčné a dekoratívne znaky výrobku a zároveň brať do úvahy jeho predajnosť, náklady na výrobu, prepravu, skladovanie, opravu aj nakoniec likvidáciu...

POZVÁNKA

11. jún 2021

Vyšehradský patentový inštitút pri príležitosti 5. výročia svojej činnosti organizuje online 7. júla 2021 odbornú konferenciu! Na konferencii budú poprední patentoví odborníci hlavne z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sa podelia o svoje vedomosti, skúsenosti a osvedčené postupy využívania PCT...

14. stretnutie Správnej rady Vyšehradského patentového inštitútu (VPI)

11. jún 2021

V roku 2015 sa Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko dohodli, že vytvoria Vyšehradský patentový inštitút (ďalej VPI) a umožnia tak záujemcom o medzinárodný patent výhodne a efektívne získať patentovú ochranu prostredníctvom medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), ktorú...