Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Počet európskych patentov v roku 2022 vzrástol, ale Slovensko stagnuje!

Okrem možnosti chrániť svoje vynálezy a technické riešenia na národnej úrovni sa v dôsledku globalizácie trhu stávajú stále viac populárnymi európske patentové prihlášky a medzinárodné prihlášky, tzv. prihlášky PCT. Počet európskych prihlášok v roku 2022 vzrástol o 2,5 %. Európsky patentový úrad (EPO) v minulom roku prijal celkovo 193 460 prihlášok. Zo Slovenska priamo do Európy putovalo len 49 prihlášok, čo síce predstavuje mierny posun oproti minulému roku, no v porovnaní s krajinami s podobným počtom obyvateľov a HDP sme stále pozadu. Ak zo štatistických údajov vylúčime mestské štáty, potom sa v pomyselnej tabuľke počtu  prihlášok nachádzajú za nami len nasledujúce krajiny: Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko, Lotyšsko, Cyprus a Albánsko.

Ak sa pozrieme na Globálny inovačný index, ktorý hodnotí inovačný potenciál 132 svetových ekonomík, Slovensko sa v roku 2022 umiestnilo na 46. mieste, ale oproti rokom 2020 a 2021, kedy sme sa umiestnili na 39. a 37. mieste, tento výsledok nemôžeme hodnotiť pozitívne. Globálny inovačný index pri hodnotení jednotlivých krajín zohľadňuje viac ako osemdesiat faktorov. Z nich vyplýva, že problémom sú inovačné vstupy, teda podmienky, ktoré majú inovácie v krajine. Slovensko v roku 2021 investovalo do tejto oblasti celkovo 0,92 miliardy, čo v prepočte na obyvateľa tvorí sumu 168 eur, zatiaľ čo priemer krajín Európskej únie na osobu predstavuje 735 eur.

Na druhej strane podľa ďalšieho rebríčka Európskeho inovačného indexu, ktorý zohľadňuje len krajiny Európy, sme sa so skóre 64,3 % ocitli v sedemčlennej skupine nových inovátorov a náš inovačný potenciál oproti minulému roku stúpol o 4,6
%.

Na Slovensku si dôležitosť vedy,  výskumu, inovácií a ich dopad na našu spoločnosť musíme stále viac uvedomovať. Svetový trend je jasný, inovácie sú budúcnosť a podporovať ich je kľúčom k úspechu našej ekonomiky. Trend investovania do tejto oblasti sa postupne zvyšuje a situáciu môže radikálne zlepšiť aj  630 miliónov eur z plánu obnovy, ak sa použijú zmysluplne,“ povedal predseda ÚPV SR Matúš Medvec.