Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Dopyt po patentovej ochrane v roku 2022 rástol

 Rok 2022 bol z hľadiska ekonomiky pomerne náročný. To sa odrazilo aj na poli prihlasovania práv duševného vlastníctva, ktorý sa značne spomalil. V roku 2022 sa počet prihlášok PCT – prihlášky podané na základe zmluvy o patentovej spolupráci, zvýšil len o 0,3 %. V konkrétnych číslach to bolo 278 100 prihlášok.

Prudký nárast počtu prihlášok podaných v rámci postupu PCT bol zaznamenaný v Indii (+25,4 %) a Kórejskej republike (+6,2 %). Ázia si udržala svoju pozíciu hlavného zdroja medzinárodných patentových prihlášok, pričom v roku 2022 predstavovala 54,7 % z celkových prihlášok oproti 40,3 % v roku 2021.

Dopyt po ochrane priemyselných vzoroch sa zdvojnásobil a vstup Číny do medzinárodného systému registrácie priemyselných vzorov WIPO v roku 2022 podnietil prudký nárast medzinárodných prihlášok priemyselných vzorov.

Okrem Kórejskej republiky (+6,2 %) bol zaznamenaný silný rast počtu prihlášok PCT aj v niekoľkých ďalších krajinách, ako je India (+25,4 %) a Francúzsko (+5,9 %). Miera podávania prihlášok PCT v Ázii rástla rýchlejšie ako vo zvyšku sveta, čím sa zvýšil celkový podiel prihlášok z regiónu z 54,2 % v roku 2021 na 54,7 % v roku 2022.

Lídrom vo zverejnených PCT prihláškach zostáva s veľkým náskokom čínsky telekomunikačný gigant Huawei Technologies, ktorý len v roku 2022 zverejnil 7 689 PCT prihlášok. Na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť Samsung Electronics z Kórejskej republiky so 4 387 položkami, za ňou nasleduje Qualcomm z USA (3 855), Mitsubishi Electric z Japonska (2 320) a Ericsson zo Švédska (2 158).

Spoločnosť Samsung Electronics zaznamenala najvyššiu mieru rastu medzi 10 najlepšími žiadateľmi so ziskom 44,3 %, čím sa spoločnosť posunula na druhé miesto. Spoločnosť Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) tiež urobila prudký skok, keď sa v roku 2022 posunula o päť miest (+24,9 %) na priečku číslo sedem.

V sektore vzdelávania zostala Kalifornská univerzita najväčším prihlasovateľom s počtom prihlášok 552. Ďalej nasledovala Univerzita Zhejiang s 309 prihláškami a Univerzita v Suzhou s 303 prihláškami. Najprudší nárast v prvej desiatke univerzít bol zo Soochowskej univerzity, pričom prihlášky PCT sa v porovnaní s rokom 2021 takmer zdvojnásobili.

Najžiadanejšie oblasti techniky

Najväčší podiel zverejnených PCT prihlášok bol na výpočtovú techniku (10,4 % z celkového počtu prihlášok); ďalej sú v rebríčku tieto oblasti techniky: digitálne komunikácie (9,4 %), elektromechanika (7,1 %), medicínska technika (7 %) a prístrojové vybavenie (4,6 %). Osem z desiatich najžiadanejších technologických oblastí zaznamenalo v roku 2022 rast, pričom najrýchlejšie rástla digitálna komunikácia (8,7 %) a výpočtová technika (+8,1 %), po nich nasledovali polovodiče (+6,8 %), biotechnológie (6,7 %) a elektromechanika (+6,1 %). Po mimoriadne silnom raste v minulom roku v oblastiach technológií súvisiacich so zdravotníctvom sa v roku 2022 rôzne digitálne technológie opäť dostali do skupiny najrýchlejšie rastúcich oblastí z hľadiska počtu PCT prihlášok.

Poprední prihlasovatelia Madridského systému

V roku 2022 sa počet dizajnov zahrnutých do medzinárodných prihlášok v rámci Haagskeho systému WIPO pre medzinárodný zápis priemyselných vzorov zvýšil o 11,2 % (25 028).

Po mimoriadne silnom raste (15 %) v roku 2021 kleslo používanie medzinárodného systému ochranných známok v roku 2022 o 6,1 %, čo je najväčší pokles od roku 2009. Celkovo bolo v roku 2022 podaných približne 69 000 prihlášok.

Celkovo bolo v roku 2022 v rámci madridského systému podaných 69 000 žiadostí o medzinárodný zápis. Najväčší počet medzinárodných prihlášok ochranných známok podali prihlasovatelia z USA (12 495); ďalší v poradí boli prihlasovatelia z Nemecka (7 695), Číny (4 991), Francúzska (4 403) a Spojeného kráľovstva (4 227).

Spomedzi 15 krajín pôvodu len tri – Holandsko (+7,4 %), Kórejská republika (+2,1 %) a Turecko (+5,2 %) – vykázali v rokoch 2021 až 2022 rast. Naopak, najprudší pokles zaznamenali Nemecko (–12,5 %) a Taliansko (–13,9 %). Napriek medziročnému poklesu žiadostí v rokoch 2021 až 2022, zaznamenanom vo Francúzsku (–10,0 %), Spojenom kráľovstve (–0,9 %) a Spojených štátoch (–5,9 %), ich miery žiadostí v roku 2022 boli vyššie ako v r. 2020 o 17,7 %, 12,9 % a 24,8 %.

Francúzska spoločnosť L'Oréal, ktorá podala 160 žiadostí o zápis v rámci Madridského systému, sa v roku 2022 stáva lídrom v počte žiadostí podaných druhýkrát za sebou. Švajčiarska spoločnosť Novartis AG (131 prihlášok) sa posunula o tri miesta na druhé miesto, za ňou nasleduje britská Glaxo Group (128 prihlášok), bulharská Euro Games Technology (120 prihlášok) a Hyundai Motor Company (108 prihlášok) z Kórejskej republiky. V roku 2022 podala spoločnosť Hyundai Motor Company o 77 žiadostí viac ako rok predtým, čím sa spoločnosť posunula v rebríčku najlepších prihlasovateľov zo 48. na 5. miesto. Maplebear Inc. (82 žiadostí) zo Spojených štátov, ktorá poskytuje online služby rozvozu a vyzdvihnutia jedla, tiež vykázala v roku 2022 výrazný rast (+78 žiadostí) v porovnaní s rokom 2021 a posunula sa na 7. miesto

Najžiadanejšie triedy

Najpopulárnejšou sa stala trieda týkajúca sa počítačového hardvéru a softvéru, elektrických zariadení a elektronických zariadení s podielom 11,3 % z celkového počtu žiadostí v roku 2022. Ďalšou najpopulárnejšou triedou boli obchodné služby (8,8 %) a služby vedy a techniky (8,5 %).

Napriek celkovému poklesu počtu prihlášok podaných v roku 2022 a celkového počtu tried v nich uvedených vykázali triedy z 15 najlepších výrazný rast, ako napríklad trieda pokrývajúca finančné, bankové, poisťovacie a realitné služby (+13,9 % ) a trieda, ktorá zahŕňa výchovu, vzdelávanie, voľný čas a športové a kultúrne aktivity (+8,3 %). Naproti tomu triedy produktov zahŕňajúce liečivá (–12,2 %), kozmetiku (–12,0 %) a chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne zariadenia a nástroje (–14,0 %) vykázali v roku 2022 výrazný pokles po výraznom raste v rokoch 2020 a 2021.