Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcii štátny radca na odbore odvolacích konaní

21. október 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca na odbore odvolacích konaní. Základné požiadavky Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo. Anglický jazyk (B1 - úroveň mierne...

Pozvánka na Patent Knowledge Week

18. október 2021

Európsky patentový úrad vás pozýva sledovať sériu zaujímavých online podujatí v rámci Patent Knowledge Week. Podujatia sú tematicky určené pre profesionálov v oblasti duševného vlastníctva, univerzity, malé a stredné podniky, ale aj pre tých, ktorí majú v tejto oblasti menej skúseností......

SPOLUPRÁCA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR, ÚPV SR a VÚC BA ZA CIEĽOM PODPORIŤ NAŠICH VÝROBCOV TRADIČNÝCH SLOVENSKÝCH VÝROBKOV

15. október 2021

Cestu po slovenských regiónoch sme odštartovali stretnutím predsedu ÚPV SR Matúša Medveca s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom, generálnou tajomníčkou služobného úradu MPRV SR Zuzanou Nouzovskou a poslankyňou NR SR Jarmilou Halgašovou. V spolupráci so samosprávnymi krajmi...

ÚPV SR ako hlavný partner konferencie COINTT 2021 - POZVÁNKA

15. október 2021

Srdečne Vás pozývame na konferenciu COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2021, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. až 21. októbra 2021 v Bratislave (budova FIIT STU, Ilkovičová 2) a bude prístupná aj online cez živé vysielanie na hlavnej stránke webu podujatia - https://cointt.sk/...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom "Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre ÚPV SR".

14. október 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb pre ÚPV SR". Lehota na podávanie ponúk uplynie...

Autentická Banská Bystrica, unikátne mesto – výnimoční ľudia

14. október 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Mesto Banská Bystrica a Finančná správa Slovenskej republiky podpísali memorandum o porozumení k projektu Autentické mesto – Banská Bystrica. Spoločným ideovým zámerom memoranda je prepojenie minulosti súvisiacej s duševným vlastníctvom mesta,...

Predĺženie možnosti získania finančného príspevku z Fondu pre MSP

13. október 2021

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa rozhodol predĺžiť termín podania žiadostí o finančný príspevok pri podaní prihlášok ochranných známok a dizajnov až do konca októbra 2021. Pôvodne bola posledná možnosť podať žiadosť v mesiaci september, ale pre veľký úspech tejto iniciatívy...

Vestník ÚPV SR č. 19/2021

13. október 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 19/2021 (.pdf, 6 MB).

Krátke video z 21. ročníka konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku a z udelenia Ceny Jána Bahýľa za rok 2020.

5. október 2021

Pozrite si krátke video z 21. ročníka konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku a z udelenia Ceny Jána Bahýľa za rok 2020.

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom "Rozdielová GAP analýza v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti"

1. október 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Rozdielová GAP analýza v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti". Lehota na podávanie ponúk uplynie...