Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Dôležité upozornenie: POZOR NA PODVODNÉ E-MAILY

Opäť sa vyskytujú prípady, keď súkromné spoločnosti zasielajú prihlasovateľom ochranných známok v nadväznosti na zverejnenie ich prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) e-mailom zavádzajúce informácie s fakturačnými údajmi a výzvou na úhradu poplatku. List napodobňuje komunikáciu so zástupcom Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), pričom používa oficiálne údaje o prihláške ochrannej známky zverejnené vo Vestníku ÚPV SR (najnovší príklad zavádzajúcej komunikácie)

Neplaťte zavádzajúce poplatky/faktúry, ktoré vyžadujú poplatok výmenou za služby registrácie priemyselných práv. Najprv kontaktujte nás infocentrum(zavináč)indprop.gov.sk  alebo svojho zástupcu.
Viac informácií o klamlivých faktúrach nájdete na https://www.indprop.gov.sk/vseobecne-dokumenty/neplatte-zavadzajuce-faktury