Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

WIPO Global Awards

Svetová organizácia duševného vlastníctva vyhlásila súťaž 2024 WIPO Global Awards, ktorá je venovaná pocte komunite malých a stredných podnikov, ktoré sa zaslúžili o výnimočné úspechy v oblasti komercializácie duševného vlastníctva. Do súťaže sa môžu prihlásiť nielen malé a stredné podniky, ale aj startupy, ktoré sú na začiatku svojej cesty. Sú vítané všetky formy využívania duševného vlastníctva od autorských práv až po ochranné známky, patenty a zemepisné označenia.
Finalisti a víťazi získajú medzinárodné uznanie a zviditeľnenie na rôznych platformách.
Víťazom je poskytnutý mentorský program prispôsobený ich činnosti, zameraný na posilnenie využívania duševného vlastníctva, sledovanie nových obchodných cieľov a prístup k finančným zdrojom na dosiahnutie ešte lepších výsledkov.
Nezávislá porota vyberie skupinu až siedmich víťazov. Každý z nich dostane pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien počas júlového Valného zhromaždenia WIPO v Ženeve.
Súťaž trvá do 31. marca 2024 a je pre všetkých zdarma.
Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na priloženom linku: WIPO Global Awards 2024