Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


DIZAJNY

11. apríl 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa v roku 2022 intenzívnejšie venuje významu ochrany a registrácie dizajnov na národnej i nadnárodnej úrovni (dizajn Spoločenstva). Cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s kľúčovými partnermi a napomôcť k zvýšeniu ochrany dizajnov na Slovensku, vyzdvihnúť...

Autentickosť Banskej Bystrice ocenili aj v Grécku

11. apríl 2022

Banská Bystrica je jedným z piatich miest v Európe, ktoré sa môžu pýšiť titulom – autentické mesto. Úrad priemyselného vlastníctva SR spolu s Finančnou správou SR už od septembra minulého roka pracujú v rámci projektu Autentické mesto na organizácii podujatí, ktorých hlavným cieľom je upozorniť na...

OZNAM - Vynález roka a Cena Jána Bahýľa

7. apríl 2022

ÚPV SR si vás dovoľuje informovať, že Vynález roka 2021 a Cena Jána Bahýľa – významná osobnosť vynálezcovsko-inovátorskej činnosti 2021 budú súčasťou súťaže INOVÁTOR 2022, ktorú vyhlási Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Bližšie informácie poskytneme čoskoro.

PATENTOVÝ INDEX 2021

5. apríl 2022

Ako pandémia ovplyvnila patentovú činnosť v Európe v roku 2021? Ktoré odvetvia, krajiny a regióny zaznamenali najväčší rozmach inovácií? A ktoré firmy podali v minulom roku najviac patentových prihlášok na Európsky patentový úrad? Toto sú otázky, ktoré zodpovie patentový index 2021 od Európskeho...

Vodíkové technológie sa stávajú skutočnosťou

31. marec 2022

Spaľovacie motory ničia životné prostredie a ceny pohonných hmôt zas naše peňaženky. Ako bude vyzerať udržateľná doprava budúcnosti, ktorá nám pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? To je otázka, ktorá rezonuje v spoločnosti stále viac. Doprava, ako ju poznáme dnes, už nie je dlhodobo udržateľná a...

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA - 26. apríl 2022

28. marec 2022

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 26. apríl 2022 22. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku MLÁDEŽ A INOVÁCIE PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ! Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intelectual Property Office) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho 22....

Zmeny v službách Úradu priemyselného vlastníctva SR od 4. 3. 2022

28. marec 2022

Vážení klienti, radi by sme vás informovali o zmenách v konaniach, ktoré nastali 4. 3. 2022. Cieľom týchto zmien je zefektívniť konania a transparentnejšie informovať ich účastníkov. Spracovanie a vedenie následných konaní k spisom prihlášok Všetky následné konania k spisom prihlášok budú vedené v...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom „Nákup ekologického motorového vozidla – osobného elektromobilu pre ÚPV SR"

25. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Nákup ekologického motorového vozidla – osobného elektromobilu pre ÚPV SR". Lehota na podávanie ponúk...

Oznam

24. marec 2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO, organizuje online regionálny seminár zameraný na problematiku obchodného tajomstva. Cieľovou skupinou pre tento seminár sú právnici, predstavitelia štátnej správy a podnikatelia. Seminár sa bude venovať aj ochrane softwarových riešení prostredníctvom...

Vyhlásenie k situácii na Ukrajine

23. marec 2022

Hoci je oficiálne poslanie Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV SR) Slovenskej republiky obmedzené na úlohy súvisiace s ochranou priemyselného vlastníctva, nemôžu jeho zamestnanci zostať ľahostajní k súčasnej geopolitickej situácii. ÚPV SR vyjadruje solidaritu, sústrasť a plnú podporu ukrajinskému...