Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Cena Jána Bahýľa a Vynález roka

V zmysle štatútu ocenení Vynález roka a Cena Jána Bahýľa, vedenie Úradu priemyselného vlastníctva SR rozhodlo v roku 2024 odovzdávanie cien neuskutočniť. Naposledy boli ocenenia udeľované v roku 2023. Je dôležité uviesť, že konanie o prihláškach patentov trvá v priemere dva roky. S prihliadnutím na tento fakt a so zreteľom zachovania kontinuity a vysokej kvality, je udeľovanie spomínaných ocenení vhodné uskutočňovať každý druhý rok. Vedenie úradu sa rozhodlo túto skutočnosť akceptovať. Ďakujeme za pochopenie.