Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Falšovanie oblečenia pripravilo našich podnikateľov o 107 miliónov EUR

Falšovanie oblečenia pripravilo našich podnikateľov o 107 miliónov EUR

 

Slovensko zaznamenalo ročnú stratu 7,7% zisku z predaja odevov, celkovo v hodnote 107 miliónov eur. Ušlý zisk mal za následok stratu zamestnania pre približne 1 934 Slovákov počas rokov 2018 až 2021. Hračkársky priemysel na Slovensku zaznamenal ušlý zisk 11,4%, čo predstavovalo stratu až 8 miliónov. V prípade kozmetických výrobkov možno hovoriť o 39 miliónovej strate (strata zisku 6,7%) a úbytku pracovných miest pre 201 osôb na Slovensku.

V januári 2024 zverejnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo novú štúdiu s názvom Hospodársky vplyv falšovania v odevnom, kozmetickom a hračkárskom priemysle v EÚ. Predmetom tejto štúdie je ekonomický vplyv falšovania na tri priemyselné odvetvia na území EÚ: odevný (vrátane obuvi), kozmetický a hračkársky.*

Odhaduje sa, že odevný priemysel v rozmedzí 2018 až 2021 prišiel ročne o príjmy vo výške takmer 12 miliárd eur, čo predstavuje 5,2 % ušlého zisku z predaja odevov v Európskej únii. V dôsledku ušlého zisku z dôvodu falšovania, stratilo prácu v odevnom priemysle 160 000 osôb, pričom najviac postihnutými trhmi boli Nemecko a Taliansko.

Trh s kozmetickými prípravkami v EÚ je oveľa menší ako trh s odevmi a z hľadiska predaja predstavuje približne tretinu jeho veľkosti. Odhadovaný ročný ušlý zisk z predaja kozmetických prípravkov v dôsledku falšovania v EÚ predstavuje 3 miliardy eur. V absolútnych číslach bol najviac postihnutý francúzsky kozmetický priemysel, ktorý zaznamenal ušlý zisk z ročného predaja 800 miliónov eur. Strata pracovných miest v kozmetickom odvetví v EÚ sa odhadla na takmer 32 000 osôb.

Hoci je hračkársky priemysel najmenší z uvedených troch analyzovaných odvetví, trpí najvyšším podielom ušlého zisku v dôsledku falšovania - až 8,7 %, čo zodpovedá výške jednej miliardy eur a zníženiu počtu zamestnancov v tomto odvetví o 3 600 osôb. Nemecký hračkársky priemysel absorboval tretinu ušlého zisku v dôsledku prítomnosti falšovaných hračiek v EÚ.

Tieto údaje jasne poukazujú na významný ekonomický dopad falšovania v odevnom, kozmetickom a hračkárskom priemysle v EÚ v posledných rokoch. Straty v miliardách eur a tisíce pracovných miest ukazujú, že falšovanie nie je len morálnym, ale aj vážnym hospodárskym problémom. Je dôležité, aby sa členské štáty a EÚ ako celok zamerali na posilnenie opatrení na boj proti falšovaniu a ochranu duševného vlastníctva, čo môže pomôcť minimalizovať budúce straty a zachovať konkurencieschopnosť týchto odvetví.

 

Celá štúdia je dostupná tu.

 * Ekonomický vplyv falšovania sa odhaduje na základe ekonometrických modelov, ktoré spájajú ukazovatele falšovania s chybami predpovedí predaja, ktoré sú definované ako neočakávané zmeny. Ekonometrické modely sa opierajú o štatistické ukazovatele falšovania, ako je prieskum úradu EUIPO medzi občanmi o porušovaní práv duševného vlastníctva; zadržanie falšovaného tovaru na hraniciach; zaznamenané trestné činy spojené s falšovateľmi a vnímanie korupcie.