Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Vedenie úradu

Vedenie úradu

Fotografia predsedu ÚPV SR

JUDr. Richard Messinger – predseda úradu (štatutárny zástupca)

Kontakt: tel: +421 48 4300 117
  richard.messinger@indprop.gov.sk


 Fotografia podpredsedu ÚPV SR

Mgr. Bc. Miroslav Čellár – podpredseda úradu

Kontakt: tel: +421 48 4300 456
  miroslav.cellar@indprop.gov.sk


Fotografia generálnej tajomníčky služobného úradu ÚPV SR

JUDr. Ing. Petra Presperínová – generálna tajomníčka služobného úradu

Kontakt: tel: +421 48 4300 116
  petra.presperinova@indprop.gov.sk


Poradný orgán predsedu úradu pozostáva z 14 členov:

 1. podpredseda
 2. generálny tajomník služobného úradu
 3. riaditeľ kancelárie predsedu
 4. vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov
 5. riaditeľ odboru legislatívno-právneho
 6. riaditeľ odboru odvolacích konaní
 7. riaditeľ patentového odboru
 8. riaditeľ odboru známok a dizajnov
 9. riaditeľ odboru sporových konaní
 10. riaditeľ odboru poplatkov a dokumentov
 11. riaditeľ odboru vstupov a zmien
 12. riaditeľ odboru správy a prevádzky
 13. riaditeľ odboru ekonomiky
 14. riaditeľ informatiky
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy