Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie

Prijímané dátové formáty

Úrad priemyselného vlastníctva SR prijíma nasledovné elektronické dátové formáty, ktoré sú doručené prostredníctvom elektronického podávania alebo doručené na CD a DVD nosičoch, ktoré sú uzatvorené pre ďalší zápis údajov.

Textové formáty:

 • PDF (Portable Document Format) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.7
 • TXT (Plain Text Format) v kódovaní UTF-8
 • ODT (Open Document Format) maximálne vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS)
 • DOCX (Office Open XML)
 • CSV (Comma Separated Values)

Grafické súbory:

 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • JPG (Joint Photographic Experts Group)
 • TIF (Tagged Image File Format)
 • SVG (Scalable Vector Graphics)

Audio a video súbory

 • MPG, MP4 (Moving Picture Experts Group)
 • OGG
 • WAV (Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation)
 • AIF (Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation)
 • MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky