Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Spoločné oznámenie - o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi

Spoločné oznámenie o (PDF, 491,0 kB)postupe posúdenia prihlášok ochranných známok v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (PDF, 1,5 MB)
Príloha - potenciálne relevantné právne zdroje v súvislosti so slobodou prejavu (PDF, 491,0 kB)
Doplnkový materiál (PPTX, 7,0 MB)
Časté otázky k spoločnému postupu (PDF, 660,4 kB)