Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Spoločné oznámenia - prihlášky ochranných známok, ktoré neboli podané v dobrej viere

Spoločné oznámenie - prihlášky ochranných známok, ktoré neboli podané v dobrej viere (PDF, 1,0 MB)
Časté otázky k spoločnému postupu (PDF, 703,4 kB)
Doplnkový materiál (PDF, 1,7 MB)