Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Verejne vlastnené budovy a nájomné kontrakty

Úrad priemyselného vlastníctva SR eviduje nasledovné platné nájomné zmluvy:

 
Por. číslo  rozloha
(v m2)
 
cena
(€/rok)
dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca poznámka 
1. 52,54 m2

4 393,20 €

5 rokov Nebytový priestor, zubná ambulancia ÚPV SR MUDr. Jozef Zigmund

Zmluva nadobudla účinnosť 25.5.2022

2. 62,60 m2 4131,60 € 5 rokov Nájom bufetu, skladu bufetu, skladu výdaja jedál a umyvárne riadu (spolu 7 miestnosti) ÚPV SR Jana Saksová Zmluva nadobudla účinnosť 13.7.2019
3. 59,4 m2

71,62 € / mes.

Neurčito Nájom služobného bytu ÚPV SR JUDr. Marek Samoš Zmluva nadobudla účinnosť 10.2.2023
4. 1463,9 m2 1428,10 € / rok + služby 5 rokov Nájom 4. uceleného podlažia administratívnej budovy + parkovacie plochy ÚPV SR Slovenská inovačná a energetická agentúra Zmluva nadobudla účinnosť 1.6.2021

 Register ponúkaného majetku štátu