Patenty

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.