Patenty

(Zdroj: www.slov-lex.sk)

Poznámka: časové verzie jednotlivých právnych predpisov SR je možné nájsť na stránke www.slov-lex.sk po otvorení hypertextového odkazu na aktuálnu verziu právneho predpisu.


Súvisiace odkazy