Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Oznam

24. marec 2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO, organizuje online regionálny seminár zameraný na problematiku obchodného tajomstva. Cieľovou skupinou pre tento seminár sú právnici, predstavitelia štátnej správy a podnikatelia. Seminár sa bude venovať aj ochrane softwarových riešení prostredníctvom...

Vyhlásenie k situácii na Ukrajine

23. marec 2022

Hoci je oficiálne poslanie Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV SR) Slovenskej republiky obmedzené na úlohy súvisiace s ochranou priemyselného vlastníctva, nemôžu jeho zamestnanci zostať ľahostajní k súčasnej geopolitickej situácii. ÚPV SR vyjadruje solidaritu, sústrasť a plnú podporu ukrajinskému...

Vestník ÚPV SR č. 6/2022

23. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2022 (.pdf, 16 MB).

OZNAM

18. marec 2022

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súčasnosti prebieha počiatočná fáza implementácie nového informačného systému a v tejto súvislosti sa vopred ospravedlňujeme za potenciálne nedostatky pri plynulom vybavovaní podaní. Ďakujeme za pochopenie.

Misia Expo DUBAJ 2020

17. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR odprezentoval v Dubaji od 9. do 13. marca to najlepšie, čo doma máme. Slovensko sme zahraničným návštevníkom priblížili cez syry, vína, minerálne vody, keramiku, výšivku, med, trdelník a ďalšie krásne, chutné a špecifické produkty z našej domoviny, ktoré sú chránené...

Ukrajina sa stala členom regionálnej skupiny CEBS v rámci Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo (WIPO)

16. marec 2022

Vo svetle súčasných bezprecedentných okolností Ukrajina minulý týždeň požiadala Slovensko ako koordinátora regionálnej skupiny CEBS (štáty strednej Európy a Pobaltia) vo WIPO o vstup do skupiny CEBS. Ukrajina bola doteraz formálne členom regionálnej skupiny CACEEC, ktorej členom je okrem iného aj...

Vestník ÚPV SR č. 5/2022

9. marec 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2022 (.pdf, 2 MB).

Súťaž pre študentov NEBUĎ FEJKER!

7. marec 2022

ORIGINÁL vs. FEJK Video k súťaži Pravidlá súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Vyhlasovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR Organizátor: Úrad priemyselného vlastníctva SR Téma Ochrana duševného vlastníctva pred neoprávneným kopírovaním Podmienky súťaže Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci...

Vestník ÚPV SR č. 4/2022

23. február 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2022 (.pdf, 4 MB).

Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca – vedúci oddelenia komunikácie

22. február 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií štátny radca – vedúci oddelenia komunikácie. Obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä riadiace činnosti na oddelení komunikácie, prípravu podkladov pre koncepčné a...