Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Vestník ÚPV SR č. 7/2023

12. apríl 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2023.

Počet európskych patentov v roku 2022 vzrástol, ale Slovensko stagnuje!

31. marec 2023

Okrem možnosti chrániť svoje vynálezy a technické riešenia na národnej úrovni sa v dôsledku globalizácie trhu stávajú stále viac populárnymi európske patentové prihlášky a medzinárodné prihlášky, tzv. prihlášky PCT. Počet európskych prihlášok v roku 2022 vzrástol o 2,5 %. Európsky patentový úrad...

Vestník ÚPV SR č. 6/2023

29. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2023 (.pdf, 13 MB).

Vestník ÚPV SR č. 5/2023

15. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2023 (.pdf, 10 MB).

Dopyt po patentovej ochrane v roku 2022 rástol

13. marec 2023

Rok 2022 bol z hľadiska ekonomiky pomerne náročný. To sa odrazilo aj na poli prihlasovania práv duševného vlastníctva, ktorý sa značne spomalil. V roku 2022 sa počet prihlášok PCT – prihlášky podané na základe zmluvy o patentovej spolupráci, zvýšil len o 0,3 %. V konkrétnych číslach to bolo 278 100...

Svetové trendy v oblasti rozvoja vodíkových technológií

3. marec 2023

V snahe zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roka 2050 inovátori na celom svete hľadajú náhrady za fosílne palivá. Jednou z možných alternatív je práve vodík. Najnovšia štúdia Európskeho patentového úradu (EPO) a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) prináša komplexné údaje za obdobie 2011 – 2020....

Výpočet škôd pri porušení duševného vlastníctva

3. marec 2023

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) zorganizovala v spolupráci s Maďarským úradom duševného vlastníctva (HIPO) 28. februára 2023 webinár na tému Výpočet škôd pri porušení duševného vlastníctva. Hoci sa na porušovanie práv duševného vlastníctva vzťahuje článok 13 ods. 1 smernice o...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného podujatia“

2. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Výber dodávateľa konferenčných priestorov a súvisiacich hotelových služieb pre organizáciu medzinárodného...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Zabezpečenie certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 v roku 2023 a následné vykonanie dvoch dozorných auditov v rokoch 2024 a 2025“

23. február 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom ,,Zabezpečenie certifikačného auditu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 v roku 2023 a...

Vestník ÚPV SR č. 4/2023

22. február 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2023 (.pdf, 11 MB).

|< <2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|