Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Alternatívne riešenie sporov v oblasti duševného vlastníctva

1. jún 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR a Arbitrážne a mediačné centrum Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) začali aj na Slovensku spolupracovať pri propagovaní využívania možností alternatívneho riešenia sporov vrátane mediácie a arbitráže pre spory z duševného vlastníctva. Služby...

KVARTÁLNA SPRÁVA O STAVE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA NA SLOVENSKU

25. máj 2022

Prinášame Vám kvartálnu správu za 1. kvartál roku 2022. Kvartálna správa (.pdf, 1 MB)

Vestník ÚPV SR č. 10/2022

25. máj 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 10/2022 (.pdf, 40 MB).

Medzinárodná konferencia - Vodíkové technológie v doprave

24. máj 2022

Bratislava sa stala dejiskom medzinárodnej konferencie zameranej na vodíkové technológie v doprave s podtitulom – pripravení na budúcnosť. Organizátormi tohto podujatia boli Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Svetová organizácia duševného vlastníctva, ktorej generálny...

22. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku - Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť! - krátke video

18. máj 2022

Odkaz na krátke video z 22. ročníka konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku - Mládež a inovácie pre lepšiu budúcnosť!: https://www.youtube.com/watch?v=ICLy7QTAlK8

Slávnostné vyhodnotenie súťaže pre žiakov základných a stredných škôl - NEBUĎ FEJKER!

18. máj 2022

Video zo slávnostného vyhodnotenia súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom NEBUĎ FEJKER! je k dispozícií na nasledovnom odkaze: https://youtu.be/ju3zLnTU-As

Vestník ÚPV SR č. 9/2022

11. máj 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2022 (.pdf, 20 MB).

Akčný plán zlepšovania – model CAF

6. máj 2022

Začiatkom roka 2021 úrad opätovne vstúpil do implementácie modelu CAF (samohodnotenie organizácie). V prvej fáze projektu sme tvorili samohodnotiacu správu a v druhej fáze akčný plán zlepšovania, ktorý bol schválený vedením úradu. Súčasťou akčného plánu je napr. zaviesť pravidelné meranie...

Paragraf

PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY – PUBLIKÁCIA ZMIEN VYHLÁŠOK V ZBIERKE ZÁKONOV

3. máj 2022

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli 29. apríla 2022 vyhlásené nasledujúce právne predpisy: vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 145/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa...