Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Časopis Duševné vlastníctvo 3-4/2021

11. január 2022

Vážený čitateľ, časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu,...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom "Dodanie kobercových štvorcov pre kancelárske priestory v budove ÚPV SR".

22. december 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Dodanie kobercových štvorcov pre kancelárske priestory v budove ÚPV SR". Lehota na podávanie ponúk uplynie...

Vestník ÚPV SR č. 24/2021

20. december 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 24/2021 (.pdf, 5 MB).

Registrácia ochranných známok je rýchlejšia

16. december 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR už v roku 2020 zaznamenal mierne rastúci trend v podávaní prihlášok ochranných známok. Tento trend zostal zachovaný aj v roku 2021, keď takmer do septembra sa nárast týchto prihlášok pohyboval cez 20% oproti rovnakému obdobiu posledných predchádzajúcich rokov. Ku...

Sú vaše Vianoce naozaj tradične slovenské?

10. december 2021

Vianočné sviatky úzko súvisia aj s dobrým jedlom. Štedrá večera je synonymom pohodových Vianoc, počas ktorých si na stôl kladieme tradičné dobroty, ale sú naozaj slovenské? Úrad priemyselného vlastníctva SR sa rozhodol pripojiť k Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, ktorá už druhý...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom Nákup kancelárskych elektricky výškovo nastaviteľných stolov pre Úrad priemyselného vlastníctva SR.

10. december 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Nákup kancelárskych elektricky výškovo nastaviteľných stolov pre Úrad priemyselného vlastníctva SR". Lehota...

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom Dodávka elektrickej energie pre ÚPV SR na rok 2022

8. december 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom "Dodávka elektrickej energie pre ÚPV SR na rok 2022". Lehota na podávanie ponúk uplynie dňa 15.12.2021 o 10...

Napodobneniny ohrozujú ľudské životy

7. december 2021

Falzifikáty, hovorovo fejky, sa najčastejšie spájajú s módnym priemyslom a cenovo dostupnou alternatívou luxusných značiek oblečenia a doplnkov. Napodobňovanie originálov však presahuje takmer do všetkých odvetví. Najnovšie postihol trend falšovania aj automobilový priemysel. Najsmutnejšie na tom je...

Model CAF - Udržateľnosť projektu

7. december 2021

Model CAF (z anglického Common Assessment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality) možno v skratke charakterizovať ako európsky model komplexného manažérstva kvality, využívaný vo verejnom sektore ako nástroj na samohodnotenie a kontinuálne zlepšovanie organizácie. ÚPV SR získal v roku 2020...

Vestník ÚPV SR č. 23/2021

7. december 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 23/2021 (.pdf, 5 MB).