Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Kvartálna správa 2. kvartál 2021

9. august 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR ešte viac približuje tému priemyselného vlastníctva verejnosti a podnikateľskému prostrediu a vydáva v poradí druhú kvartálnu správu o stave o stave priemyselného vlastníctva na Slovensku. Príloha: Kvartálna správa_2021_02.pdf (.pdf, 1,26 MB)

Vestník ÚPV SR č. 14/2021

28. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 14/2021 (.pdf, 6 MB).

NPTT: Duševné vlastníctvo ako predmet úspešnej verejnej diskusie

27. júl 2021

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec poskytol Národnému portálu pre transfer technológií rozhovor vo veci inšpiratívnej verejnej diskusie v podobe konzultácií týkajúcich sa problematiky ochranných známok a úžitkových vzorov, ktorej sa úrad po prvýkrát v histórii zhostil. V...

VYHODNOTENIE VEREJNEJ KONZULTÁCIE O NÁMIETKOVÝCH SYSTÉMOCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A ÚŽITKOVÝCH VZOROV

16. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚPV SR; úrad) zverejnil 25. 5. 2021 na webovej stránke dotazník na zistenie názoru verejnosti vo veciach námietkového konania v rámci procesu registrácie ochranných známok a úžitkových vzorov spolu s analýzou súčasného stavu. Cieľom úradu...

Vestník ÚPV SR č. 13/2021

13. júl 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 13/2021 (.pdf, 8 MB).

E-zine ÚPV SR 25.6.2020 - číslo 4

25. jún 2021

E-zine ÚPV SR 25.6.2021 - číslo 4 (.pdf, 2 MB)

Vestník ÚPV SR č. 12/2021

23. jún 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2021 (.pdf, 9 MB).

Odporúčanie WIPO k vytváraniu zoznamu sekvencií ako prílohy k patentovej prihláške

21. jún 2021

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO, z ang. World Intelectual Property Organisation) oznámila prechod z aktuálne platného štandardu č. 25 na WIPO ST. 26 (WIPO ST.26 -RECOMMENDED STANDARDFOR THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS USING XML) od 1. januára 2022. Ide...

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR"

16. jún 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk k Výzve na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Riadenie projektu a publicita –...

ÚPV SR zrýchľuje postup zápisu dizajnu do registra

15. jún 2021

Banská Bystrica 15. júna 2021 Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti. Navrhnúť dizajn výrobku v podnikateľskej sfére však znamená vytvoriť funkčné a dekoratívne znaky výrobku a zároveň brať do úvahy jeho predajnosť, náklady na výrobu, prepravu, skladovanie, opravu aj nakoniec likvidáciu...