Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Verejne vlastnené budovy a nájomné kontrakty

Identifikácia organizácie:

Názov organizácie: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Sídlo: Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Predseda: JUDr. Richard Messinger

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia

Kontakt: 048/ 43 00 130

Prenájom nehnuteľností:
Úrad priemyselného vlastníctva SR za obdobie 4. kvartál 2019 teda za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 eviduje nasledovné platné nájomné zmluvy:
- obdobie: 1.10.2019 - 31.12.2019

 
Por. číslo  rozloha
(v m2)
 
cena
(€/rok)
dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca poznámka 
1. 52,54 m2 2 837,16 € 5 rokov Nebytový priestor, zubná ambulancia ÚPV SR MUDr. Jozef Zigmund Zmluva nadobudla účinnosť 31.3.2017
2. 62,60 m2 4131,6 € 5 rokov Nájom bufetu, skladu bufetu, skladu výdaja jedál a umyvárne riadu (spolu 7 miestnosti) ÚPV SR Jana Saksová Zmluva nadobudla účinnosť 13.7.2019
3. 92 m2 0,629 € / 1h / 92 m2 5 rokov Nájom nebytového priestoru, kancelársky priestor kanc. Č. 141 ÚPV SR Iveta Pelachová ACTIVA Zmluva nadobudla účinnosť 28.11.2018

 

V Banskej Bystrici 15.1.2020

 

Register ponúkaného majetku štátu

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky