Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Verejne vlastnené budovy a nájomné kontrakty

Identifikácia organizácie:

Názov organizácie: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Sídlo: Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Predseda: JUDr. Richard Messinger

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia

Kontakt: 048/ 43 00 130

Prenájom nehnuteľností:
Úrad priemyselného vlastníctva SR za obdobie 2. kvartál 2018 teda za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018 eviduje nasledovné platné nájomné zmluvy:
- obdobie: 1.4.2018 - 30.6.2018

 
Por. číslo  rozloha
(v m2)
 
cena
(€/rok)
dĺžka nájmu  typ priestorov lokalita nájomca poznámka 
 1. 52,54 m2  2 837,16 € 5 rokov   Nebytový priestor, zubná ambulancia  ÚPV SR  MUDr. Jozef Zigmund  Zmluva nadobudla účinnosť 31.3.2017
 2. 1,00 m2 721 € 5 rokov  Nápojový automat  ÚPV SR  Dallmayr Vending & Office k.s.  Zmluva nadobudla účinnosť 1.7.2017
 3. 55,5 m2 404,65 € Do 31.7.2018  Služobný byt  ÚPV SR  Smädová Milena  Zmluva nadobudla účinnosť 5.4.2018
 4. 36,55 m2 2193 € 5 rokov Nájom bufetu, skladu bufetu, skladu výdaja jedál a umyvárne riadu (spolu 4 miestnosti)  ÚPV SR  Branislav Sršeň  Zmluva nadobudla účinnosť 26.4.2018

 

V Banskej Bystrici 18.7.2018

 

Register ponúkaného majetku štátu

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky