Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prečo chrániť duševné vlastníctvo

Štyri dôvody pre:

 

Patenty:

 1. monopol na komerčné využívanie vynálezu
 2. ochrana investícií vložených do výskumu
 3. ochrana pred neoprávneným využívaním vynálezu
 4. strategický kapitál podniku

Úžitkové vzory:

 1. ochrana pred neoprávneným využívaním technického riešenia
 2. finančná nenáročnosť ochrany
 3. monopol na komerčné využívanie
 4. rýchlosť získania ochrany

Ochranné známky:

 1. identifikácia produktu
 2. zvýšenie ochrany pred falšovaním
 3. budovanie imidžu a reputácie
 4. stabilizácia pozície na trhu

Dizajny:

 1. exkluzivita na trhu
 2. zvýšenie pridanej hodnoty výrobku - atraktívnosť
 3. návratnosť investícii do zavedenia výrobku
 4. získanie náskoku pred konkurenciou