Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Systémy triedenia - Úžitkové vzory

Patentové triedenia sú určené na zatrieďovanie vynálezov a technických riešení podľa ich príslušnosti k určitej oblasti techniky na účely ich vyhľadávania pri vykonávaní rôznych druhov patentových rešerší a prieskumov, napr. rešerší na novosť vynálezu alebo technického riešenia, na zisťovanie stavu v príslušnej oblasti techniky, na patentovú čistotu vynálezu a pod.

Patentové triedenia používajú autority príslušné v oblasti priemyselného vlastníctva ako jeden z technických bibliografických údajov pri zverejňovaní patentových prihlášok alebo prihlášok úžitkových vzorov, sprístupňovaní udelených patentov alebo zapísaných úžitkových vzorov alebo iných druhov priemyselnoprávnej ochrany vynálezov alebo technických riešení.

Na vykonávanie patentových rešerší podľa oblasti techniky je potrebné poznať okrem súčasných systémov patentového triedenia aj staršie systémy, ktorých symboly sú uvedené na dokumentoch so starším dátumom vydania alebo v niektorých databázach.