Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Vychádza dvakrát za mesiac a obsahuje informácie o:

 • patentoch,
 • európskych patentoch s určením pre SR,
 • dodatkových ochranných osvedčeniach,
 • úžitkových vzoroch,
 • dizajnoch,
 • ochranných známkach,
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
 • topografiách polovodičových výrobkov a
  úradné oznamy usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.


 
Oficiálne verzie Vestníka ÚPV SR:

 • roky 1993 až 2007 tlačená forma vestníka,
 • roky 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF, dostupný na webovom sídle,
 • roky 2016 až 2020 bezplatná online verzia a
 • od roku 2021 bezplatná online verzia so zmenenou periodicitou vydávania dvakrát za mesiac.

Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony.

Odporúčaný prehliadač PDF dokumentov je Acrobat Reader verzie 7 a vyššej.

Ročník 2022

Číslo vestníkaDátum vydaniaVestník ÚPV SR
1/2022 12.1.2022 PDF (8 MB)
2/2022 26.1.2022 PDF (5 MB)
3/2022 9.2.2022 PDF (4 MB)
4/2022 23.2.2022 PDF (4 MB)
5/2022 9.3.2022 PDF (2 MB)
6/2022 23.3.2022 PDF (16 MB)
7/2022 13.4.2022 PDF (13 MB)
8/2022 27.4.2022 PDF (30 MB)
9/2022 11.5.2022 PDF (20 MB)
10/2022 25.5.2022 PDF (40 MB)
11/2022 15.6.2022 PDF (11 MB)
12/2022 30.6.2022 PDF (14 MB)
13/2022 13.7.2022 PDF (10 MB)
14/2022 27.7.2022 PDF (9 MB)
15/2022 10.8.2022 PDF (7 MB)
16/2022 24.8.2022 PDF (8 MB)
17/2022 14.9.2022 PDF (13 MB)
18/2022 28.9.2022 PDF (7 MB)
19/2022 12.10.2022 PDF (10 MB)
20/2022 26.10.2022 PDF (8 MB)
21/2022 10.11.2022 PDF (10 MB)
22/2022 24.11.2022 PDF (13 MB)
23/2022 7.12.2022 PDF (8 MB)
24/2022 21.12.2022  

V prípade nekorektného zobrazenia odporúčame PDF súbor pred otvorením najskôr uložiť na disk, a tak zabezpečiť vyššiu kompatibilitu zobrazenia.