Patenty

Vychádza dvakrát za mesiac a obsahuje informácie o:

 • patentoch,
 • európskych patentoch s určením pre SR,
 • dodatkových ochranných osvedčeniach,
 • úžitkových vzoroch,
 • dizajnoch,
 • ochranných známkach,
 • označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,
 • topografiách polovodičových výrobkov a
  úradné oznamy usporiadané do záhlaví so zodpovedajúcimi kódmi v zmysle štandardu WIPO ST. 17.


 
Oficiálne verzie Vestníka ÚPV SR:

 • roky 1993 až 2007 tlačená forma vestníka,
 • roky 2008 až 2015 vestník vydávaný na CD ROM nosiči vo formáte PDF, dostupný na webovom sídle,
 • roky 2016 až 2020 bezplatná online verzia a
 • od roku 2021 bezplatná online verzia so zmenenou periodicitou vydávania dvakrát za mesiac.

Akákoľvek iná forma vestníka ako úradom vydaná oficiálna verzia v príslušnom roku nemusí obsahovať všetky časti a údaje oficiálnej verzie a nie je podkladom na právne úkony.

Odporúčaný prehliadač PDF dokumentov je Acrobat Reader verzie 7 a vyššej.

Ročník 2021

Číslo vestníkaDátum vydaniaVestník ÚPV SR
1/2021 13.1.2021 PDF (11 MB)
2/2021 27.1.2021 PDF (6 MB)
3/2021 10.2.2021 PDF (6 MB)
4/2021 24.2.2021 PDF (6 MB)
5/2021 10.3.2021 PDF (6 MB)
6/2021 24.3.2021 PDF (6 MB)
7/2021 14.4.2021 PDF (5 MB)
8/2021 28.4.2021 PDF (10 MB)
9/2021 12.5.2021 PDF (6 MB)
10/2021 26.5.2021 PDF (6 MB)
11/2021 9.6.2021 PDF (5 MB)
12/2021 23.6.2021 PDF (9 MB)
13/2021 14.7.2021 PDF (8 MB)
14/2021 28.7.2021 PDF (6 MB)
15/2021 11.8.2021 PDF (5 MB)
16/2021 25.8.2021 PDF (4 MB)
17/2021 16.9.2021 PDF (7 MB)
18/2021 29.9.2021 PDF (5 MB)
19/2021 13.10.2021 PDF (6 MB)
20/2021 27.10.2021  
21/2021 10.11.2021  
22/2021 24.11.2021  
23/2021 7.12.2021  
24/2021 20.12.2021  

V prípade nekorektného zobrazenia odporúčame PDF súbor pred otvorením najskôr uložiť na disk, a tak zabezpečiť vyššiu kompatibilitu zobrazenia.