Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Poplatky WIPO

Medzinárodný zápis označení pôvodu

I. Medzinárodný zápis označenia pôvodu 1000 CHF
II. Zmena v medzinárodnom registri označení pôvodu 500 CHF
III. Výpis z medzinárodného registra označení pôvodu 150 CHF
IV. Potvrdenie alebo iná písomná informácia z medzinárodného registra označení pôvodu 100 CHF

https://www.wipo.int/finance/en/lisbon.html