Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Slovenské technické múzeum

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal nového partnera v oblasti propagácie konkrétnych výsledkov významných vynálezcovských osobností vedy a techniky na Slovensku podpisom dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským technickým múzeom.

Pri príležitosti otvorenia revitalizovaných priestorov pre verejnosť a Svetového dňa duševného vlastníctva (26.4.2005), úrad v spolupráci so Slovenským technickým múzeom sprístupnil vystavanie niekoľkých zaujímavých exponátov zo zbierkového fondu múzea. Tieto exponáty sa stretli s veľkým záujmom verejnosti - najmä mládeže.

Od 1.6.2005 úrad v rámci uvedenej spolupráce pripravuje sprístupnenie komplexnej výstavy spracovanej Slovenským technickým múzeom Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, ktorý už mali možnosť vidieť záujemcovia v Českej republike, Nemecku, Maďarsku a v iných krajinách Európy.