Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

RPIC v Komárne

Regionálne poradenské a informačné centrum Záhradnícka 15
945 01 Komárno 1

Tel./fax: 035/770 19 38
E-mail: emailová adresa