Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Kontaktné a informačné miesta úradu

Úlohou kontaktných a informačných miest úradu je informovať záujemcov o ochranu výsledkov ich tvorivej alebo podnikateľskej činnosti, kde môžu požiadať o takúto ochranu, a najmä dostať do povedomia širokej verejnosti existenciu štátnej inštitúcie, ktorá zabezpečuje ochranu nehmotného majetku, priemyselného vlastníctva. Úlohu kontaktných a informačných miest úradu plnia aj strediská patentových informácií.

Štátna vedecká knižnica

Hlavná 99
081 89 Prešov
Tel: 051 / 245 11 27
E-mail: email
URL: http://www.svkpo.sk/

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1
918 20 Trnava
Tel./fax: 033/551 17 82
E-mail: email
URL: http://www.kniznicatrnava.sk/

 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Hasičská ul. 1 
911 82 Trenčín
Tel.: 032 / 746 07 23
E-mail: email
URL: http://www.vkmr.sk/

 

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 18
950 51 Nitra
tel./fax: 037 / 651 98 87, 644 01 50
E-mail: email
URL: www.krajskakniznicanitra.sk

 

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

ul. Ľ. Štúra 5
960 82 Zvolen
Tel.: 045 / 533 10 71, 533 19 20
Fax: 045 / 533 53 35
E-mail: email
URL: http://www.kskls.sk/

 

Krajská knižnica v Žiline

Ulica A. Bernoláka 47
011 77 Žilina
Tel.: 041/723 27 45
Fax: 041/723 27 65
E-mail: email
URL: http://www.krajskakniznicazilina.sk/