Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Portály duševného vlastníctva

NOVÝ PORTÁL DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
- informačný portál o duševnom vlastníctve obsahujúci databázu rozhodnutí, legislatívy a literatúry.

WIPO - IP Digital Library
https://www.wipo.int/ipdl/en/
- digitálna knižnica duševného vlastníctva zabezpečuje prístupy k databázam Svetovej organizácie duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky, dizajny, štátne symboly, symboly medzivládnych organizácií…) a sprievodným informačným zdrojom (medzinárodné systémy triedenia, štatistiky, medzinárodné dohovory a pod.).

Užitočné IP linky spracované Európskym patentovým úradom
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources.html
-na stránke je dostupný zoznam patentových úradov členských štátov EPD, informácie o informačnom systéme PATLIB, právne dokumenty a patentové klasifikačné systémy, prepojenia na užitočné európske inštitúcie, prekladateľské agentúry, softvérové spoločnosti atď.

IPR Helpdesk
https://www.iprhelpdesk.eu
- hlavným cieľom IPR-Helpdesk je rozširovať povedomie o duševnom vlastníctve v rámci EÚ, informovať malé a stredné podniky o možnosti ochrany nových technických riešení a ich následnom využití. Prostredníctvom svojej webovej stránky poskytuje bezplatné služby v oblasti poradenstva.

British Library:
https://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/patents/index.html
- stránka obsahuje komplexné informácie pre bežných používateľov o predmetoch priemyselného vlastníctva a autorských právach s množstvom tematicky a prehľadne zoradených odkazov.