Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

On-line časopisy

E-zine ÚPV SR

  • časopis ÚPV SR, ktorý prináša aktuálne informácie a zaujímavosti z oblasti duševného vlastníctva v Slovenskej republike a v zahraničí.

WIPO Magazine - WIPO

  • jeho cieľom je oboznámiť čitateľov o aktivitách WIPO a v širšom kontexte sa zaoberá duševným vlastníctvom, tvorivosťou a inováciami vo svete.

IPR Helpdesk Bulletin - IPR Helpdesk

  • časopis vydávaný v rámci projektu IPR Helpdesk zameraného na komercializáciu duševného vlastníctva a informovanosť malých a stredných podnikov na možnosti ochrany nových technických riešení a ich následné využitie, obsahuje odborné články, príspevky z praxe.

Patent Information News (bývalé EPIDOS News) - EPO

  • časopis vydávaný EPO-m, obsahuje novinky z oblasti patentových informácií.

Alicante News - OHIM

  • časopis poskytuje aktuálne informácie o činnosti OHIM-u a zaoberá sa aj spornými otázkami z oblasti priemyselného vlastníctva, ktoré sú dôležité pre používateľov registračného systému ochrannej známky a dizajnu Spoločenstva.