Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Online seminár: Vyhľadávanie patentových informácií v praxi

Online Seminár

Vyhľadávanie patentových informácií v praxi

14. november 2023, 10:00 – 12:00 hod.

Online (ZOOM)

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje online seminár zameraný na  využívanie rešeršných nástrojov pre zamestnancov PATLIB centier, centier transferu technológií, pracovníkov vedy a výskumu, ako aj pre širšiu verejnosť.

Seminár je ZDARMA. Pre účasť na seminári nie je potrebné inštalovať špeciálny software. Link na pripojenie Vám bude zaslaný jeden deň pred jeho konaním.

 

Program:

  • Predbežná patentová prihláška
  • Ako na patentovú rešerš
  • Ako na dizajnovú  rešerš
  • Základy IP stratégie
  • Služby ÚPV SR

 

Registrácia: do 12.11.2023 na e-mail patricia.simkova@indprop.gov.sk

Otázky adresujte na kontaktnú osobu Patríciu Šimkovú a vyššie uvedenú e-mailovú adresu.